there is no space and time…

Temat: Piszę pracę MAGISTERSKĄ, proszę o pomoc.
Nie wiem jak ugryźć już ten konkret - czyli jak nazwać i na ile podrozdziałów rozbić "outsourcing w przedsiębiorstwie"; i jeszcze pytanie - mój temat należy do takich, w których nie muszę używać żadnych metod badania i przedstawiać wyników - nie używam i nie opisuje żadnych narzędzi ale przecież praca mgr to praca badawcza... "Outsourcing jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie Telewizja Wałbrzych" ... i blaski outsourcingu Rozdział 4. OUTSOURCING JAKO METODA STOSOWANA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TELEWIZJA WAŁBRZYCH 4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 4.1.1. Opis organizacji 4.1.2. Cele firmy 4.1.3. Struktura organizacyjna 4.1.4. Analiza SWOT 4.1.5. Typy użytkowników...
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=79Temat: zarządzanie mała firmą
... osobny temat na całą pracę) - cechy małych przedsiębiorstw - struktura organizacyjna małego przedsiębiorstwa - uwarunkowania zarządzania małym przedsiębiorstwem Mam nadzieję, że to pomoże.
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=217


Temat: plan pracy magisterskiej- proszę o pomoc
w przedsiębiorstwie .... 4.2. Ocena skuteczności funkcjonujących systemów 4.3. Zapewnienie jakości wyrobów 4.2.1. Metody i ocena jakości produktów 4.2.2. Zapewnienie jakości podczas przechowywania i magazynowania 4.2.3. Zapewnienie jakości w czasie transportu, dystrybucji Zastanawiam się nad...
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=237


Temat: praca licencjacka - prośba o porade
przedsiębiorstwa 3.2 Struktura organizacyjna badanej firmy 3.3 Współpraca ROZDZIAŁ 4. Analiza wzajemnych relacji organizacja – otoczenie na przykładzie Urzędu Gminy ... 4.1 Jak otoczenie oddziałuje na organizację 4.2 Jak organizacja reaguje...
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: praca licencjacka - prośba o porade
ROZDZIAŁ 1. Otoczenie w teorii zarządzania 1.1 Istota, definicja, znaczenie otoczenia 1.2 Różne podejścia do elementów składowych otoczenia ROZDZIAŁ 2. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie 2.1 Otoczenie zewnętrzne 2.1.1 Otoczenie ogólne 2.1.2 Otoczenie celowe 2.2 Otoczenie wewnętrzne ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 3.1 Opis badanego przedsiębiorstwa 3.2 Struktura organizacyjna badanej firmy 3.3 Współpraca z innymi organizacjami ROZDZIAŁ 4. Otoczenie a badana organizacja 4.1...
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=101


Temat: Zaliczenie
się wiedzą- jakie czynniki blokują przepływ wiedzy i jak radzić sobie z tymi barierami 10. zalety dla przedsiębiorstw z tytułu dzielenia się wiedzą 11. zachowywanie i ochrona wiedzy - selekcja, wybór ... struktura hipertekstowa od macierzowej 14. korzyści z tytułu dzielenia się wiedzą - 3 beneficjentów 15. strategie ZW (personalizacji i kodyfikacji) 16. wymiary ZW (strat. i operac.) 17. cele ZW (jaki charakter, dlaczego ważne jest aby przedsiębiorstwo formułowało cele) Prawdopodobnie to nie wszystko, ale tyle udało mi się zapisać pytania mają być z cyklu: "które zdanie jest prawdziwe" lub "które zdanie jest fałszywe"....
Źródło: zim2008.phorum.pl/viewtopic.php?t=264


Temat: Licencjat od podstaw-formy org.-pr.
Wstęp, jak sama nazwa wskazuje piszemy na samym końcu. Może to trochę dziwne, ale faktycznie tak jest. Struktura pracy. Zacznijmy od rozdziałów. Może tak: 1. Zarządzanie zmianami organizacyjno-prawnymi 1.1. Pojęcie zarządzania zmianą organizacyjną (tu przegląd literatury z tego zakresu, mogą być nawiązania do różnych obszarów funkcjonowania organizacji, można podać krótkie przykłady) 1.2. Rola diagnozy w procesie zarządzania zmianą (j.w.) 1.3. Organizacja procesu wdrażania zmian (j.w.) 1.4. Charakterystyka zmian własnościowych przedsiębiorstw (tu wprowadzenie do aspektu prawnego, wskazanie jak te zmiany wpływają na organizację - również przegląd literatury) 2. Diagnoza wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa (krótkie wprowadzenie do firmy) 2.2. Przedmiot badania (tu opis obszarów które poddasz diagnozie) 2.3. Kryteria oceny (tu na podstawie literatury przyjmiesz i uzasadnisz kryteria oceny poszczególnych obszarów) 2.4. Ustalenia diagnostyczne (tu wnioski z zastosowania kryteriów oceny, wykazanie jakie zmiany są potrzebne) 3. Projekt zmian organizacyjno-prawnych 3.1. Zakres projektu (czego dotyczy, cele, obszary firmy uczestniczące w projekcie, itp.) 3.2. Rozwiązania projektowe (tu szczegółowy opis proponowanych zmian) 3.3. Dokumentacja wdrożeniowa (tu opis jak to wdrozyć: zadania wdrożeniowe, plan projektu, może wykres Gantta) 3.4. Ekonomiczne i organizacyjne skutki wdrożenia zmian (tu pokazanie skutków -...
Źródło: forum.mfiles.pl/viewtopic.php?t=20


Temat: Opracowanie pytań na POiZ
" />nie wiem czy moze byc, ale ostatnie brakujace pytanie z ksiazki opracowalem... jezeli jest cos zle to z gory przepraszam, robilem to na szybko... 6. Struktury organizacyjne. Rodzaje struktur organizacyjnych można podzielić wg trzech kategorii opisowych: 1. hierarchia organizacyjna - rozpiętość i spiętrzenie kierowania 2. dominujące więzi organizacyjne 3. liczba oraz rodzaje dominujących kryteriów wyodrębnienia podstawowych jednostek organizacyjny Ad1. Ze względu na liczbę szczebli ... 2. Ze względu na przewagę poszczególnych więzi organizacyjnych i ich znaczenie w zapewnieniu spoistości organizacyjnej instytucji wyróżnia się struktury liniowe, funkcjonalne, sztabowe i techniczne. Struktura liniowa, funkcjonalna, sztabowa są rozważane zwykle jako konkurencyjne Ad 3 typologia struktur. STRUKTURY JEDNOWYMIAROWE: Struktury funkcjonalne Dominującym kryterium wyodrębnienia podstawowych jednostek organizacyjnych jest podobieństwo funkcji. Struktury obiektowe Dominującym kryterium wyodrębnienia podstawowych jednostek organizacyjnych są obiekty, bądź grupy asortymentowe, grupy klientów Struktury regionalne Dominującym kryterium wyodrębnienia podstawowych jednostek organizacyjnych są zróżnicowane obszary oddziaływania przedsiębiorstwa. STRUKTURY WIELOWYMIAROWE Struktury wielowymiarowe stosowane sa przez ogromne korporacje międzynarodowe o zdywersyfikowanej (zróżnicowanej) produkcji zróżnicowanych rynkach zbytu. Właściwości: integracja ma charakter wielowymiarowy; przy podejmowaniu decyzji rozstrzygają argumenty, występuję duża zmienność stanowisk i pełnionych ról organizacyjnych oraz znacznie mniejszy stopień formalizacji organizacyjnej, dominuje orientacja na pracę zespołową...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=986


Temat: Wirtualne przedsiębiorstwo
3. Struktura organizacyjna. Kogo moja firma może zatrudniać oprucz księgowego ? 4. Cel przedsiębiorstwa- czyli coś takiego wpisujemy do ewidencji ?(PKD) ? 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -...
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=449


Temat: Jak pomoc Ostatniemu Kosciolowi?
Irenko! Struktura organizacyjna każdego "przedsiębiorstwa" jest potrzebna. Pisze przedsiębiorstwa, gdyż tam gdzie są stanowiska i finanse - musi byc struktura. Kościoły ( chrześcijańskie - chyba wszystkie), mają DOSKONAŁY "wytrych" do wszystkich...
Źródło: adwentfree.pl/viewtopic.php?t=26


Temat: 11 filarów strategii biznesowej
... szybko wdraża! Filar 8: Maksymalnie odchudzona organizacja, likwidacja zbędnych procesów i kosztów! Filar 9: Uporządkowana i prosta struktura organizacyjna oraz decyzyjna. Uprawnienia dokładnie i jasno określone. Zapewnienie ciągłej komunikacji, która jest...
Źródło: grmg.pl/forum/viewtopic.php?t=1375


Temat: 11 filarów strategii finansowej
... Filar 9: Uporządkowana i prosta struktura organizacyjna oraz decyzyjna. Uprawnienia dokładnie i jasno określone. Zapewnienie ciągłej komunikacji, która jest jak najbardziej bezpośrednia i płynna. Filar 10: Minimalizacja kosztów stałych na rzecz...
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=7246


Temat: MPK: Autobusy, oszczędności, przeprowadzka [GW]
Zaciskanie pasa, zakup nowych autobusów i przenosiny siedziby MPK - to zapowiada Czesław Rydecki, prezes przedsiębiorstwa. Nowych trolejbusów przewoźnik nie będzie kupował, bo sam je sobie zmontuje. - Chcemy w przyszłym ... Według planów prezesa co roku tabor przedsiębiorstwa ma zasilać 20 nowych pojazdów. - Ale jeżeli nie zmieni się mechanizm naszych rozliczeń z miastem to będziemy mieć problem z wymianą taboru - ... byłoby konkurencją dla krajowego potentata. Rydecki zapowiada też kolejne duże oszczędności w MPK. Od 1 stycznia w życie wchodzi nowa i prostsza struktura organizacyjna firmy, która likwiduje 12 stanowisk kierowniczych. To...
Źródło: ltek.cba.pl/viewtopic.php?t=1531


Temat: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Kraków
Wydział został wyodrębniony jako samodzielna jednostka organizacyjna w 1977 roku z funkcjonującego przy Wydziale Rolniczym Oddziału Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa i do 2004 roku nosił nazwę Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa. W chwili powołania na Wydziale istniały dwa instytuty, a mianowicie: Instytut Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, Instytut Napraw i Organizacji Zaplecza Technicznego. W roku 1993 struktura organizacyjna Wydziału uległa zmianie i w miejsce instytutów powołano katedry. Obecnie na Wydziale funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: * Dziekanat * Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych * Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki * Katedra Energetyki i ... produkcji rolniczej i usług oraz zarządzania i logistyki w przedsiębiorstwie. Program studiów I-stopnia uzupełniają przedmioty specjalistyczne, odpowiadające specyfice prowadzonych specjalności. Na specjalności technika i energetyka są to m.in.: technologie produkcji roślinnych...
Źródło: arkrakow.com.pl/viewtopic.php?t=402


Temat: Informacja o usamorządowieniu PKP PR
Informacja o przebiegu procesu usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. I. Podstawy prawne – stan 1. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa ... zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ‟Polskie Koleje Państwowe” oraz Ustawy o transporcie kolejowym. Niekorzystne zapisy dla samorządu wzmacniające monopol PKP wokół usamorządowionej PKP Przewozy Regionalne Spółka z ... I zostały przeniesione na poziom Kancelarii Premiera. III. Pracownicze 1. Przedstawiony materiał przez stronę PKP nie zawiera określenia racjonalności przemieszczania pracowników ze spółki wraz z prognozowanym majątkiem do IC. 2. Struktura zatrudnienia, płac, miejsc zatrudnienia wraz z brakiem systemu szkolenia i naboru wraz z zawartymi porozumieniami związkowymi utrudni a co najmniej w przeciągu dwóch lat uniemożliwi pełną majątkową, finansową i zatrudnieniową restrukturyzację spółki. IV. Organizacyjne...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=33149
Szablon by Sliffka (© there is no space and time…)